અટલ બ્રિજ પરથી રાત્રે પોપડા ખર્ચા

10 મહિનામાં અટલ બ્રિજ પરથી રાત્રે પોપડા ખર્ચા, સેંકડો વાહનચાલકોની અવરજવર વચ્ચે
અટલ બ્રિજના સ્લેબ જોઈન્ટમાંથી કોંક્રીટ કાર પર પડ્યું તે ચિંતાજનક છે, જેના કારણે બ્રિજની નીચે મુસાફરી કરતા લોકો માટે જીવનું જોખમ ઊભું થયું છે.

અટલ બ્રીજના કામની ગુણવત્તા અને કોન્ટ્રાક્ટર, TPI અને VMCના એન્જિનિયરોની ડિઝાઇન અંગે આશંકા છે. તેથી અમે માંગ કરીએ છીએ કે સ્વતંત્ર સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબીલીટી રીપોર્ટ જાહેર કરો. તે સ્પષ્ટ છે કે ગર્ડર અને સ્લેબ અને અન્ય સાંધાઓની નજીકના સાંધાઓની ડિઝાઇન અથવા બાંધકામમાં કેટલીક ગંભીર ભૂલ છે. તેથી અમે નીચેની માંગણી કરીએ છીએ.

 • ડિઝાઇન મુજબ તેની મટીરીયલની ગુણવત્તા તપાસવા માટે કોંક્રીટનો કોર લો અને તેની સાથે ઘનતા તેના કોમ્પેક્શન, વોઈડ અને પોરોસીટી ચેક કરો.
 • અટલ બ્રીજ માટે સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબીલીટી રીપોર્ટ જાહેર કરો.
 • સ્વતંત્ર તૃતીય પક્ષ (ખાસ કરીને) જોઈન્ટના ભાગની, સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇન અને લેન્ડિંગ ડિઝાઇન પાસેથી સમીક્ષા કરો.
 • અટલ બ્રીજના જોઈન્ટમાં જરૂરી સુધારા/ફેરફાર કરાવો.
 • જ્યાં સુધી તમામ સાંધાઓ તપાસવામાં આવે અને સુધારવામાં ન આવે અને સ્વતંત્ર એજન્સી તરફથી સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબીલીટી રીપોર્ટ જાહેર ન થાય ત્યાં સુધી. ફ્લાયઓવરનો ઉપયોગ તાત્કાલિક બંધ કરો કારણ કે પુલ પરના ટ્રાફિકના પ્રવાહને કારણે અન્ય કોઈ જગ્યાએથી કોંક્રીટ પડી શકે છે અને તે ટુ વ્હીલર અથવા પસાર થતા વ્યક્તિ પર પડી શકે છે તે જાનનું જોખમ છે.
  રોકસ્ટાર સર્કલ પાસે અટલ બ્રિજના ગર્ડર અને સ્લેબ વચ્ચેના જોઈન્ટની ગેપ પડવાથી પોપડા પડી રહ્યા છે. બ્રિજની નીચે વપરાશકર્તાઓની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને અમો માંગણી કરીએ છીએ કે ફ્લાયઓવરનો ઉપયોગ તરત જ બંધ કરો જ્યાં સુધી તમામ સાંધાઓ તપાસવામાં અને તેને સુધારવામાં ન આવે અને સ્વતંત્ર એજન્સી દ્વારા સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબીલીટી રીપોર્ટ પ્રકાશિત કરવામાં આવે કારણ પુલ પરથી ગમે તે સમયે ટુ વ્હીલર અથવા પસાર થતા વ્યક્તિ પર કોઈપણ જગ્યાએથી કોન્ક્રીટ પડી શકે છે.
  આમાં રોકસ્ટાર સર્કલ પાસે અટલ બ્રિજના સ્લેબ અને ગર્ડર વચ્ચે જોઈન્ટમાં ગેપ પડવાના સંદર્ભે છે. અગાઉ પણ પ્રોટેક્શન વોલના નુકસાન અને વિસ્તરણ જોઈન્ટની નજીકની સપાટી પર તિરાડોને લગતી સમસ્યાઓ હતી. આ બધી વારંવારની ઘટનાઓ અટલ બ્રિજની ડિઝાઇન અને બાંધકામની ગુણવત્તા પર મોટા સવાલો ઉભા કરી રહી છે
  ગઈકાલની ઘટના જેમાં અટલ બ્રિજના સ્લેબ જોઈન્ટમાંથી કોંક્રીટ કાર પર પડ્યું તે ચિંતાજનક છે, જો જોઈન્ટમાંથી તૂટેલી કોંક્રીટ જો કોઈ ચાલનાર કે કોઈ ટુ વ્હીલર ચલાવતા હોય તો તે જીવલેણ બની ગયું હોત. હકીકત એ છે કે એક જગ્યાએ જે સાંધાઓમાં તિરાડ પડી છે તે ગુણવત્તા પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે અને બ્રિજ પરના અન્ય કોઈ સ્થાન પરના સાંધામાં તિરાડ પડી શકે છે જેના કારણે બ્રિજની નીચે મુસાફરી કરતા લોકો માટે જીવનું જોખમ ઊભું થયું છે.

Experience is over the world visit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vulputate vestibulum Phasellus rhoncus, dolor eget viverra pretium, dolor tellus aliquet nunc, vitae ultricies erat elit eu lacus. Vestibulum non justo consectetur, cursus ante, tincidunt sapien. Nulla quis diam sit amet turpis interdum accumsan quis nec enim. Vivamus faucibus ex sed nibh egestas elementum. Mauris et bibendum dui. Aenean consequat pulvinar luctus

Nulla quis diam sit amet turpis interdum accumsan quis nec enim. Vivamus faucibus ex sed nibh egestas elementum. Mauris et bibendum dui. Aenean consequat pulvinar luctus

 • Lorem Ipsum generators on the tend to repeat.
 • If you are going to use a passage.
 • Lorem Ipsum generators on the tend to repeat.
 • Lorem Ipsum generators on the tend to repeat.
 • If you are going to use a passage.

You Might Be Interested In

 • Cheap and cheerful: Yotam Ottolenghi’s recipes for budget And healthy cooking charm of existence in this spot,
 • America’s food deserts start seeing influx of healthy foods thanks to federal funds pulvinar luctus
 • Cheap and cheerful: Yotam Ottolenghi’s recipes for budget And healthy cooking charm of existence in this spot,

Let our investment management team

We have covered many special events such as fireworks, fairs, parades, races, walks, awards ceremonies, fashion shows, sporting events, and even a memorial service.

Enjoy the menu with many selections:

 • Enjoy the menu with many selections: Available with Strawberry, Cherry, Blueberry, or Apple topping.
 • Short Stack: An order of two large, fluffy pancakes, available with fruit, nuts, or chocolate topping.
 • Malted Waffle: A large Belgian waffle made with malted batter.
 • French Toast: Three slices of Texas toast dipped in a creamy batter.

Let our investment management team

We have covered many special events such as fireworks, fairs, parades, races, walks, awards ceremonies, tsto experience the healing warmth of the ever-present sunshine,” says Ian Kerr, managing director. The white-sand beaches and tropical foliage in the heart of Negril is designed to provide a truly serene, intimate, and restorative getaway. fashion shows, sport events, and even a memorial service.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vulputate vestibulum Phasellus rho cus, dolor eget viverra pretium, dolor tellus aliquet nunc, vitae ultricies erat elit eu lacus. Vestibulum

Amazing Beach Scenery & Relaxing Ocean Sounds

We have covered many special events such as fireworks, fairs, parades, races, walks, awards ceremonies, fashion shows, sporting events, and even a memorial service.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vulputate vestibulum rhoncus, dolor eget viverra pretium, dolor tellus aliquet nunc,

vitae ultricies erat elit eu lacus. Vestibulum non justo fun consectetur, cursus ante, tincidunt sapien. Nulla quis diam sit ametturpis interd enim. Vivamus fauc ex sed nibh egestas elementum. Mauris et bibendum dui. Aenean consequat pulvinar luctus. Suspendisse consectetur tristique tortor

Biodata Ami Ravat

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *